ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Maska Grit διαθέτει ό,τι πιο σύγχρονο για τον εργοστασιακό της εξοπλισμό όπως πλυντήρια, κόσκινα, περιστροφικές μηχανές, ταινίες μεταφοράς υλικού, συστήματα ενσάκινσης τελευταίας τεχνολογίας, πλήρες συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού κ.α. Διαθέτει όμως και ένα μεγάλο στόλο βαρέων οχημάτων, όπως φορτωτές, φορτηγά, κλαρκ, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.α. Τέλος, έχει εγκαταστήσει ένα πλήρες εξοπλισμό με ταινίες μεταφοράς, σιλό τροφοδοσίας και φορτωτές στο λιμάνι της Λάρυμνας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών της.

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Το εργοστάσιο διαθέτει ακόμα:

  • Πλήρες συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού
  • Εγκαταστάσεις υγραερίου
  • Κέντρο ελέγχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Χημείο μέτρησης αγωγιμότητας και κοκκομετρίας
  • Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου
  • Συνεργείο συντήρησης μηχανημάτων


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ