Νεα εταιρική ταυτότητα!
Apr 2010 09

Τον Απρίλιο η Maska Grit ανανέωσε την εταιρική της ταυτότητα, αλλάζοντας το λογότυπό της, το web site, τις εταιρικές κάρτες και το έντυπο προωθητικό υλικό της.

Leave a Comment