ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΜΜΟΣ

Το Maska Grit (Μεταλλική άμμος) είναι υλικό καθαρισμού επιφανειών, ευρύτερα γνωστό ως υλικό αμμοβολής. Είναι υλικό ιδιαίτερης σκληρότητας (μεγαλύτερη των 6 της κλίμακας ΜΟΗ) και υψηλού ειδικού βάρους (περίπου 3,6 kg/dm³), του οποίου οι κόκκοι παρουσιάζουν ακανόνιστη επιφάνεια με πολύ αιχμηρές ακμές, γεγονός που του προσδίδει άριστες ιδιότητες απόξυσης και κοπής πολλών επιφανειών. Το Maska Grit είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δε βλάπτει την ανθρώπινη υγεία. Είναι ασφαλές για απορρίψεις, δεδομένου ότι δεν αποδεσμεύονται από αυτό βαρέα μέταλλα ή άλλες επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες.

To Maska Grit είναι ιδανικό υλικό για καθαρισμό σε ναυπηγεία (επισκευές και συντήρηση), διυλιστήρια (συγκροτήματα δεξαμενών και τερματικών σταθμών), θαλάσσιες γεωτρήσεις πετρελαίου, αγωγούς, μηχανές, γερανούς, κατασκευές συγκροτημάτων, σιδηροδρόμους, αναπαλαιώσεις κτιρίων, αποκαταστάσεις μνημείων, έργα πολιτικών μηχανικών, αμαξώματα αυτοκινήτων, χημικές και άλλες βιομηχανίες κ.α.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι χρήσης της μεταλλικής άμμου, όπως σε βιομηχανίες τσιμέντων και οικοδομικών υλικών, σε εταιρίες ασφαλτοστρώσεως ως αντιολισθητικό σε ασφαλτοτάπιτες κα.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του υλικού αμμοβολής χρησιμοποιείται μεταλλουργική σκωρία από την τήξη λατερικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων. Χημικά χαρακτηρίζεται ως υαλώδης πυριτική ένωση του σιδήρου, με μικρές περιεκτικότητες σε αργίλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Η παραγόμενη σκωρία, ψυχόμενη σε ρεύμα νερού, κοκκοποιείται και οδηγείται για τελική εναπόθεση. Στη συνέχεια, συλλέγεται και μεταφέρεται στο εργοστάσιό μας, για περαιτέρω κατεργασία: πλύση – ξήρανση – κλασματοποίηση – αποθήκευση – συσκευασία.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίνακας ορίων & χαρακτηριστικών.
Χαρακτηριστικό Μέση τιμή / Ιδιότητες ISO
Χρώμα Μαύρο
Οσμή Άοσμο
Θερμοκρασία τήξης < 1300 ºC

Φαινόμενη Πυκνότητα

3300 – 3900 kg/m³

EN ISO 11126-3

Σκληρότητα

min 6 ΜΟΗ EN ISO 11126-4

Υγρασία

max 0,2% kg/dm³ EN ISO 11126-5

Αγωγιμότητα

250 mS/cm EN ISO 11126-6
Υδατοδιάλυτα Χλώρια

0,0025 κ.β.

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
Το Maskagrit διατίθεται σε κόκκους από 0,2 mm έως 2,8 mm.

Κλάσμα άνω των 3,15 mm 0% κ.β.
Κλάσμα άνω των 2,8 mm max 10% κ.β.
Κλάσμα άνω των 0,2 mm max 5% κ.β.


  • 0,2 - 1,5 mm. Συνιστάται για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών που τραυματίζονται εύκολα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
  • 0,2 - 2,8 mm. Συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών παντός τύπου.
  • 1,0 - 2,8 mm. Συνιστάται για καθαρισμό επιφανειών παντός τύπου. Το μέγεθος αυτό, μετά τη χρήση του, συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται (δε συνιστάται η επαναχρησιμοποίησή του μετά από καθαρισμό βαμμένης επιφάνειας γιατί το υλικό μαζεύει χρώμα).


ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχει καμία γνωστή ασυμβατότητα με άλλα υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φαινομενική αντίδραση. Ο πολυμερισμός δεν είναι δυνατός λόγω της φύσης του υλικού. Δεν είναι εύφλεκτο υλικό και δεν προκαλεί εκρήξεις.


ΥΓΕΙΑ

Το Maska Grit είναι άοσμο και δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία κατά την εισπνοή ή την κατάποση. Η περιεκτικότητά του σε πυρίτιο είναι μικρότερη από 0,1%. Δεν έχει αναφερθεί τοξική αντίδραση στον άνθρωπο.

Καρκινογόνος δράση: Αρνητικό
Μονογραφίες IARC (International Agency for Research on Cancer): Αρνητικό
Τοξικότητα OSHA (Occupational Safety & Health Administration): Αρνητικό


ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Xρησιμοποιήστε το υλικό μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, πάντα μέσα στα κατώτατα όρια σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται σωστά για να έχετε καλή οπτική επαφή με την επιφάνεια εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κατάλληλη προστατευτική φόρμα καθαρισμού (από δέρμα ή παρεμφερές υλικό), της οποίας ο εξοπλισμός περιλαμβάνει γάντια, κουκούλα με προστατευτικό φακό, γυαλιά ασφαλείας και ωτοασπίδες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση:
  • επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό
  • επαφής με το δέρμα, εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, πλύντε το δέρμα με σαπούνι και νερό
  • εισπνοής, μεταφέρετε το άτομο σε ανοικτό και καθαρό περιβάλλον
  • επαφής με το στόμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επικοινωνήστε με γιατρό ή ιατρικό προσωπικό.