ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το Maska Grit, πριν φτάσει στο τελικό στάδιο παραγωγής, δηλαδή την ενσάκινση και τη μεταφορά του στον τελικό προορισμό για χρήση ως υλικό καθαρισμού, περνάει από το στάδιο της επεξεργασίας στο εργοστάσιο της Maska Grit, όπου θα πλυθεί με άφθονο νερό, θα στεγνώσει σε φούρνους και θα κοσκινιστεί, διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσοχή και λεπτομερή έλεγχο από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Χρόνια μελέτης και έρευνας έχουν αυτοματοποιήσει και τελειοποιήσει τη διαδικασία αυτή, γεγονός που καθιστά την παραγωγή γρήγορη και αποτελεσματική.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως πρώτη ύλη, η Maska Grit χρησιμοποιεί τη
μεταλλουργική σκωρία που απορρέει από την τήξη λατερικών σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων.

Το υλικό αυτό μεταφέρεται στο εργοστάσιο με αρχικό προορισμό τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων. Εκεί, θα πλυθεί για αρκετή ώρα με άφθονο νερό*, ούτως ώστε η αγωγιμότητά του που αγγίζει αρχικά τα 3,500 – 4,000 mS, να φτάσει στην επιθυμητή τιμή των 150 mS (ISO), γεγονός που του προσδίδει ιδιότητες άριστης εφαρμογής και απόδοσης.

Εν συνεχεία, τροφοδοτείται για αρκετή ώρα σε δύο περιστροφικές καμίνους μήκους 7,5m, όπου σε θερμοκρασία 250 ºC θα στεγνώσει, θα χάσει την εναπομείνουσα αγωγιμότητά του και θα εξέλθει στους 140 – 145 ºC.

Τέλος, μεταφέρεται σε δύο κόσκινα, για να γίνει ο διαχωρισμός του καθαρού υλικού από τη σκόνη. Στη συνέχεια το τελικό υλικό πλέον, περνάει από τα κόσκινα κοκκομετρίας για να γίνει η τελική διαλογή από 0,2 – 2,8mm.

*Το νερό, μετά την πλύση, καταλήγει σε πλήρη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.