Η Maska Grit τηρεί, για όλες τις εταιρικές διεργασίες της (παραγωγικές και μη), σύστημα ποιότητας βασιζόμενο στις αρχές του προτύπου IISO 9001:2008. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας είναι πιστοποιημένο από τους διεθνείς αναγνωρισμένους γερμανικούς φορείς πιστοποίησης DEKTA CERTIFICATIONS και LGA.

Οι συνεχείς έλεγχοι που διεξάγονται τόσο στην εισερχόμενη πρώτη ύλη όσο και σε όλα τα παραγωγικά στάδια υλοποίησης του προϊόντος, διασφαλίζουν τη σταθερή και άριστη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ DEKTA CERTIFICATIONS & LGA

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμή Μονάδα Όρια Τιμές Αποτέλεσμα
Aρσενικό mg/kg < 10 2,0
Μόλυβδος mg/kg < 10 3,1
Κάδμιο mg/kg < 0,7 < 0,5
Χρώμιο mg/kg < 70 47
Χαλκός mg/kg < 70 8,6
Νικέλιο mg/kg < 25 12
Υδράργυρος mg/kg < 1 < 0,09
Ψευδάργυρος mg/kg < 200 54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΟΣ

Δοκιμή Μονάδα Όρια Τιμές Αποτέλεσμα Μέθοδος ISO
Tιμή pH - 5,5 – 11,0 8,1 38404-C 5
Aγωγιμότητα μS/cm < 2,000 415 EN 27888
TOC mg/l < 20 < 1 EN 1484
AOX mg/l < 0,1 < 0,01 EN 1485
Φαινόλη mg/l < 50 < 10 38409-H 16
Χλώριο mg/l < 125 100 EN ISO 9001:2008
Θειϊκό άλας mg/l < 250 14 EN ISO 9001:2008
Κυάνιο mg/l < 50 < 10 38405-D 13-1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΔΥΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΝΕΡΟ).

Δοκιμή Μονάδα Όρια Τιμές Αποτέλεσμα
Aρσενικό mg/kg < 20 -
Μόλυβδος mg/kg < 100 -
Κάδμιο mg/kg < 5 -
Χρώμιο mg/kg < 100 < 5
Χαλκός mg/kg < 200 -
Νικέλιο mg/kg < 200 < 10
Υδράργυρος mg/kg < 1 -
Ψευδάργυρος mg/kg < 300 -

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΠΑΥ)

Δοκιμή Μονάδα Όρια Τιμές Αποτέλεσμα
Συνολικοί ΠΑΥ mg/kg < 10 < 0.2
Βενζοπυρένιο mg/kg < 20 < 0.2
Παράμετρος Μέθοδοι εξέτασης
Περιεχομένο βαρέως μετάλλου Μετά από την πέψη με aqua regia ο προσδιορισμός του αρσενικού, μολύβδου, καδμίου, χρωμίου (συνολικά), χαλκού, νικελίου, υδραργύρου, ο ψευδαργύρου διεξήχθη μέσω της ICP, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 11885.
Ανάλυση εκλούσματος Ένα υδατικό έκλουσμα παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 38414-S4.
Τιμή ph DIN 38404-C 5
Αγωγιμότητα DIN EN 27888
TOC DIN EN 1484
AOX DIN EN 1485
Δείκτης φαινόλης DIN 38409- H 16
Χλωριούχο DIN EN ISO 10304 -1
θειικό άλας DIN EN ISO 10304 – 1
Κυανίδιο (σύνολο) DIN 38405-D 13-1
Αρσενικό DIN EN ISO 11969
Μόλυβδος DIN 38406-E 6-3
Κάδμιο DIN EN ISO 5961
Χρώμιο (σύνολο) DIN EN 1233
Χρώμιο (VI) DIN 38405-D 24
Χαλκός DIN EN ISO 11885
Νικέλιο DIN 38406-E 11-2
Υδράργυρος DIN EN 1483
Ψευδάργυρος DIN EN ISO 11885
Πολυκλινικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες Το δείγμα εκχυλίθηκε με εξάνιο και αναλύθηκε με τη βοήθεια τριχοειδών GC / MS. Οι ακόλουθες ουσίες που αναλύθηκαν: Ναφθαλίνη, Ακεναφθυλένιο, Ακεναφθένιο, Φθορένιο, Φαινανθρένιο, Ανθρακένιο, Φθορανθένιο, Χρυσένιο, Βενζο (a) Ανθρακένιο, Βενζο (β) Φθορανθένιο, Βενζο (k) Φλουορανθένιο, Βενζο (a) Πυρένιο, Βιβενζο (a, h) Ανθρακένιο, Ινδενο (c, d) Πυρένιο, Βενζο (g, h, i) Περυλένιο.
Nuklid Decay chain or half-time T 1/2 Spez. activity [Bq/kg] Comment
K 40 1,3 E 09 years 618 natural
Ra 226 Uran 47 natural
Th 232 Thorium 31 natural
Th 234 Uran 31 natural
U 235 Uran 235 < 1 natural
Cs 137 30 Jahre < 1 artificial